English translation can be found here.


Denne listen er et resultat av samarbeid mellom NB og Arkivverket høsten 2020. Målet var å publisere denne listen på digitalbevaring.no1 som en anbefaling for ABM-miljøet i Norge. Listen samsvarer godt med tilsvarende liste som finnes i regi av Open Preservation Foundation. Den listen er laget for kultur og forskningsinstitusjoner på verdensbasis.

TypeForetrukne formatAkseptable formater
Tekstbaserte dokumenterTXT (plaintext, incl. CSV/TSV)
PDF/A
EPUB
XML
OOXML (Open Office XML)
ODF (OpenDocument)
MS Office
PDF
FotoTIFF
JPEG2000
PNG
DNG
SVG
EPS
GIF
BMP
JPEG
Levende bilder (film/video)DPX
JPEG2000 Sequence
Prores (MOV + 4444XQ/444/422HQ)
DV (Digital Video ++)
MPEG-2
MPEG-4 part 10 (AVC, h264)
WMV
LydPCM Wave
Broadcast Wave
FLAC
AIFF
MP3
WebarkivWARCWMA (Windows Media)

Følgende bevaringsformater er for tiden de mest brukte i Nasjonalbiblioteket:


  1. digitalbevaring.no. [Død lenke per 2024-02-05] ↩︎